Tổng hợp gói SMS giá rẻ cho các nhà mạng

GÓI SMS CHO DI ĐỘNG VIETTEL

S5

 • Data: Không có
 • Nội mạng: Không có
 • Tin nhắn: 500 tin nội mạng
 • Thời gian: 1 tuần
Phổ biến

S10

 • Data: Không có
 • Nội mạng: Không có
 • Tin nhắn: 500 tin nội mạng
 • Thời gian: 30 ngày
Phổ biến

S5

 • Data: Không có
 • Nội mạng: Không có
 • Tin nhắn: 300 tin nội mạng
 • Thời gian: 30 ngày

GÓI SMS CHO DI ĐỘNG MOBI

T5

 • Data: Không có
 • Nội mạng: Không có
 • Nội mạng: 1500 sms
 • Ngoại mạng: 50 sms
 • Giá: 5.000 đ
 • Thời gian: 30 ngày
Phổ biến

SMS100

 • Data: Không có
 • Nội mạng: Không có
 • Nội mạng: 100 sms
 • Ngoại mạng: 0 sms
 • Giá: 3.000 đ
 • Thời gian: 30 ngày
Phổ biến

GÓI SMS CHO DI ĐỘNG VINA

T5

 • Tài khoản: 50.000 đ (Chỉ sms nội mạng)
 • Data: Không có
 • Nội mạng: Không có
 • Nội mạng: Trừ dần 50.000 đ
 • Giá: 5.000 đ
Phổ biến

T30

 • Tài khoản: 300.000 đ (Chỉ sms nội mạng)
 • Data: Không có
 • Nội mạng: Không có
 • Nội mạng: Trừ dần 300.000 đ
 • Giá: 53.000 đ
Phổ biến

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top