Làm sao để lấy API?

Bước 1: Đăng nhập vào Hệ Thống SMS

Nhập thông tin để tạo đường dẫn

Số điện thoại: Nhập số của mình. (Chỉ để ví dụ

Thiết bị: Chọn thiết bị mặc đinh. Thiết bị mặc định về sau.

Sim: Chọn Sim để gửi mặc định. Sim này sẽ cố định để gửi về sau.

Tin nhắn: Nhập 1 vài từ bất kỳ

Sau đó nhấp Tạo Đường Dẫn nó sẽ ra như hình dưới đây.

  • Đường dẫn = “https://admin.hethongsms.vn/services/send.php?” Đây là URL
  • Key= “API” Đây là API
  • Devices= “7|0” Đây là Port/devices/cổng,…

Chỉ cần có 3 thông số đó bạn có thể tích hợp hệ thống SMS của bạn vào bất kỳ hệ thống nào.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top