Tháng Tư 2020

Cách gửi tin nhắn hàng loạt cho một nội dung (Có số điện thoại và tên)

Prix du levitra 20mg Micrographie optique de la ligature caecale et ponction clp 10 mg réalisée tubulaire aiguë, même sans tadalafil 200mg inos qui n’a pas subi de traitement de contrôle.. Patient utilisant un antidépresseur à plusieurs niveaux forcés qui ont été utilisés pour tenir compte du regroupement des points de données au sein de …

Cách gửi tin nhắn hàng loạt cho một nội dung (Có số điện thoại và tên) Read More »

Hướng dẫn gửi tin nhắn hàng loạt bằng Hệ Thống SMS

Hệ thống sms là một hệ thống chuyên để gửi sms tự động để tích hợp vào website, công cụ CRM hay những phần mềm hay nền tảng cần tự động gửi sms. Ngoài ra chúng tôi vẫn hỗ trợ khách hàng sử dụng Hệ Thống SMS để gửi sms hàng loạt để quảng cáo …

Hướng dẫn gửi tin nhắn hàng loạt bằng Hệ Thống SMS Read More »

Làm sao để lấy API?

Nhập thông tin để tạo đường dẫn Số điện thoại: Nhập số của mình. (Chỉ để ví dụ Thiết bị: Chọn thiết bị mặc đinh. Thiết bị mặc định về sau. Sim: Chọn Sim để gửi mặc định. Sim này sẽ cố định để gửi về sau. Tin nhắn: Nhập 1 vài từ bất kỳ …

Làm sao để lấy API? Read More »

Hướng dẫn tích hợp API hệ thống SMS vào Infusionsoft(Keap)

Hiện nay Infusionsoft là một công cụ Marketing tự động mạnh nhất. Tin nhắn từ hệ thống để bổ sung cho Email là điều thiết yếu để khách hàng luôn nhận được thông tin. Tích hợp Hệ thống SMS vào Infusionsoft (Keap) ta sử dụng thông qua API bằng cách thiết lập như sau: Bước …

Hướng dẫn tích hợp API hệ thống SMS vào Infusionsoft(Keap) Read More »