Hướng dẫn tích hợp API hệ thống SMS vào Infusionsoft(Keap)

Hiện nay Infusionsoft là một công cụ Marketing tự động mạnh nhất. Tin nhắn từ hệ thống để bổ sung cho Email là điều thiết yếu để khách hàng luôn nhận được thông tin.

Tích hợp Hệ thống SMS vào Infusionsoft (Keap) ta sử dụng thông qua API bằng cách thiết lập như sau:

Bước 1: Đăng ký gói sử dụng tại Hệ Thống SMS và đăng nhập

Bước 3: Truy cập vào hệ thống Infusionsoft và tạo 1 “Sequence” và mở lên

Bước 4: Tạo 1 “Send Http Post” và mở lên.

Bước 5: Nhập các trường tương ứng như sau :

Post URL

  • https://admin.hethongsms.vn/services/send.php?

Các trường tương ứng:

  • key = API của tài khoản của bạn
  • number = Merge ra số điện thoại để gửi
  • message = Nội dung tin nhắn (có thể merge tên hoặc các trường khác)
  • devices = mã thiết bị (nếu chỉ là số thì lấy sim mặc đinh, “|0” là sim 1, “|1” là sử dụng sim 2
  • is_unicode = 0 nếu không dấu, = 1 nếu có dấu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top