Hệ thống SMS dùng thử

Quyền Truy Cập Và Sử Dụng

Đây là gói hệ thống SMS dùng thử, được phép gửi không giới hạn SMS trong 1 năm. Sử dụng cho hệ thống Woocommerce để gửi SMS tự động cho các trạng thái đơn hàng.

Giá sản phẩm là phí duy trì hệ thống, còn phí SMS chính là phí gói cước nhắn tin của bạn. Thông thường 10đ/sms (Khuyến mãi nội mạng) và 200-250đ cho SMS ngoại mạng

Lưu ý: Thanh toán ngay khi hết hạn dùng thử để nâng cấp tài khoản

Scroll to Top