Hệ thống SMS doanh nghiệp

Quyền Truy Cập Và Sử Dụng

Đây là gói hệ thống SMS doanh nghiệp, được phép gửi không giới hạn SMS mãi mãi. Sử dụng cho hệ thống Woocommerce để gửi SMS tự động cho các trạng thái đơn hàng và có API tự động để kết nối bất kỳ nền tảng nào

Giá sản phẩm là phí duy trì hệ thống, còn phí SMS chính là phí gói cước nhắn tin của bạn. Thông thường 10đ/sms (Khuyến mãi nội mạng) và 200-250đ cho SMS ngoại mạng

Lưu ý: Sau khi thanh toán thành công, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tài khoản truy cập hệ thống